•• Kayıt için gerekli belgeler
• 6 Adet Fotoğraf

• İkametgah Belgesi

• Sabıka Kaydı

• Sağlık Raporu

• Öğrenci ve Veli Nüfus Cüzdanı

• Öğrenci Belgesi
Yurt Müdürlüğü'ne teslim edilen müracaat dosyaları ve belgeler ile ilgili gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra uygun görülen öğrencilerin kesin kayıt işlemleri yapılır.